Cửa-sổ-nhôm-kính-Xingfa-3-cánh-mở-quay.

Cửa-sổ-nhôm-kính-Xingfa-3-cánh-mở-quay.